Vabilo na skupščino 2019

Leto je ponovno naokoli in kmalu bo potekel mandat članom letošnjega odbora AEGEE-Maribor. SKUPŠČINA bo potekala v petek12. 4. 2019 ob 18.00 v prostorih MMSM-ja, na Trgu revolucije 9.

Vsi KANDIDATI za mesta v odborih prosim oddajte svojo kandidaturo do srede 10. 4. 2019 do 23.59 na info@aegee-maribor.si.

Kandidaturo oddate v obliki: »Jaz, Janez Novak, rojen 1. 12. 1990 v Mariboru, kandidiram za mesto predsednika na skupščini društva AEGEE-Maribor.«

V okviru skupščine, bo vsak kandidat pripravil do 10 minut dolgo predstavitev svoje kandidature. Kandidatura je možna tudi v primeru, če ne uspete priti na skupščino, vendar v tem primeru je pametno predstavitev izvesti nekako drugače.

Spodaj je priložen opis funkcij, za katera se lahko kandidira. Če ima kdo kakršno koli vprašanje se lahko obrne na katerega koli od sedanjih boardovcev ali nekdanjih boardovcev.

V statutu društva lahko na straneh 8 – 13 podrobneje preberete uradni opis funkcij. Pooblastilo pa se lahko uporabi, da vas nekdo nadomešča na volitvah in tako glasuje v imenu vas.

Se vidimo v čim večjem številu! 😉

 

PREDSEDSTVO v Društvo študentov Evrope AEGEE-Maribor

Predsednik:

Zastopa in predstavlja društvo nasproti tretjim osebam, lokalni ravni in AEGEE-Europe, koordinira aktivnosti in delo članov boarda ter sklicuje in vodi sestanke, skrbi za osnovne informacije v zvezi z združenjem AEGEE.

Predstavnik za sponzorska sredstva (FR)

Pomaga predsedniku pri njegovih nalogah in pri izvedbi projektov ter skrbi za pridobivanje sponzorskih sredstev za delovanje in razvoj društva ter za projekte ki se izvajajo.

Predstavnik za odnose z javnostmi (PR)

Pomaga predsedniku pri njegovih nalogah in pri izvedbi projektov ter skrbi za promocijski material in predstavitev AEGEE-ja navznoter in navzven, skrbi za spletno stran (vsebinski del).

Tajnik:

Ureja podatkovno bazo članov, je kontaktna oseba za člane, piše zapisnike sestankov boarda, sestavlja dopise, opravlja administrativna in organizacijska dela.

Blagajnik:

Pobira članarino, je odgovoren za upravljane z bančnim računom, pripravlja finančna poročila in finančne načrte.

Predstavnik za informacijsko tehnologijo (IT):

Skrbi za spletno stran ter opravlja druge naloge s področja informacijske tehnologije. Pomaga pri oblikovanju promocijskega materiala.

Predstavnik za lokalne aktivnosti (LA):

Pripravlja aktivnosti za člane, npr. motivacijski vikend, srečanja, zabave, izobraževanja, športne aktivnosti, itd. Skrbi za motivacijo članov ter hkrati pridobiva nove člane.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad delom predsedstva in drugih organov, nadzor nad materialno-finančnim poslovanjem društva, ter preverja opravljanje delovnih obveznosti članov in organov društva. Nadzorni odbor vsebuje 3 člane.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija obravnava disciplinske kršitve ter članom izreka disciplinske ukrepe. Disciplinska komisija vsebuje 3 člane.