Udeležba na dogodku Kako v Tujino?

Na dogodku smo se predstavila številna društva in organizacije, ki delujemo na območju Maribora in omogočamo študentom najrazličnejše možnosti odhoda v tujino. Študentje so imeli v okviru mednarodne tržnice priložnost obiskati naše stojnice in pridobiti vse potrebne informacije o tem, kam v tujino, kako se prijaviti, kdaj so razpisni roki, kakšne so možnosti sofinanciranja in štipendij ter na katere stvari morate biti še posebej pozorni.

Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali študentje, ki so že imeli priložnost izkusiti tujino. Vsi ti so iz prve roke delili številne zanimive zgodbe in manj prijetne izkušnje ter predstavili, kako so se z njimi soočili.

        

Vabilo na skupščino 2019

Leto je ponovno naokoli in kmalu bo potekel mandat članom letošnjega odbora AEGEE-Maribor. SKUPŠČINA bo potekala v petek12. 4. 2019 ob 18.00 v prostorih MMSM-ja, na Trgu revolucije 9.

Vsi KANDIDATI za mesta v odborih prosim oddajte svojo kandidaturo do srede 10. 4. 2019 do 23.59 na info@aegee-maribor.si.

Kandidaturo oddate v obliki: »Jaz, Janez Novak, rojen 1. 12. 1990 v Mariboru, kandidiram za mesto predsednika na skupščini društva AEGEE-Maribor.«

V okviru skupščine, bo vsak kandidat pripravil do 10 minut dolgo predstavitev svoje kandidature. Kandidatura je možna tudi v primeru, če ne uspete priti na skupščino, vendar v tem primeru je pametno predstavitev izvesti nekako drugače.

Spodaj je priložen opis funkcij, za katera se lahko kandidira. Če ima kdo kakršno koli vprašanje se lahko obrne na katerega koli od sedanjih boardovcev ali nekdanjih boardovcev.

V statutu društva lahko na straneh 8 – 13 podrobneje preberete uradni opis funkcij. Pooblastilo pa se lahko uporabi, da vas nekdo nadomešča na volitvah in tako glasuje v imenu vas.

Se vidimo v čim večjem številu! 😉

 

PREDSEDSTVO v Društvo študentov Evrope AEGEE-Maribor

Predsednik:

Zastopa in predstavlja društvo nasproti tretjim osebam, lokalni ravni in AEGEE-Europe, koordinira aktivnosti in delo članov boarda ter sklicuje in vodi sestanke, skrbi za osnovne informacije v zvezi z združenjem AEGEE.

Predstavnik za sponzorska sredstva (FR)

Pomaga predsedniku pri njegovih nalogah in pri izvedbi projektov ter skrbi za pridobivanje sponzorskih sredstev za delovanje in razvoj društva ter za projekte ki se izvajajo.

Predstavnik za odnose z javnostmi (PR)

Pomaga predsedniku pri njegovih nalogah in pri izvedbi projektov ter skrbi za promocijski material in predstavitev AEGEE-ja navznoter in navzven, skrbi za spletno stran (vsebinski del).

Tajnik:

Ureja podatkovno bazo članov, je kontaktna oseba za člane, piše zapisnike sestankov boarda, sestavlja dopise, opravlja administrativna in organizacijska dela.

Blagajnik:

Pobira članarino, je odgovoren za upravljane z bančnim računom, pripravlja finančna poročila in finančne načrte.

Predstavnik za informacijsko tehnologijo (IT):

Skrbi za spletno stran ter opravlja druge naloge s področja informacijske tehnologije. Pomaga pri oblikovanju promocijskega materiala.

Predstavnik za lokalne aktivnosti (LA):

Pripravlja aktivnosti za člane, npr. motivacijski vikend, srečanja, zabave, izobraževanja, športne aktivnosti, itd. Skrbi za motivacijo članov ter hkrati pridobiva nove člane.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad delom predsedstva in drugih organov, nadzor nad materialno-finančnim poslovanjem društva, ter preverja opravljanje delovnih obveznosti članov in organov društva. Nadzorni odbor vsebuje 3 člane.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija obravnava disciplinske kršitve ter članom izreka disciplinske ukrepe. Disciplinska komisija vsebuje 3 člane.

POLETNA UNIVERZA 2018: KJE, KDAJ, KAKO IN ZAKAJ?

Marec je ponovno tukaj in s tem se odpirajo tudi prijave za Poletne univerze. Poletna univerza je največji in najdaljši kratkoročni dogodek v AEGEE-ju. Gre za dvotedensko izmenjavo v poletnem času v tuji državi s še približno 30 AEGEE-jevci iz drugih držav. Poletna univerza (ang. Summer University) je mišljeno kot neformalno učenje o kulturi in jeziku države, ki jo obiščeš. Tako se lahko spoznavaš z britansko kulturo, špansko zgodovino ali grško mitologijo, prav tako pa se lahko naučiš jadranja v Italiji ali fotografiranja v Turčiji. Za to obdobje je potrebno odšteti 150-200 €. V to ceno pa je vključena nastanitev, vsaj dva obroka na dan (od tega mora biti en topel), prevozi med dogodkom, vstopnine, voden ogled mesta in še mnogo več.

Seznam poletnih univerz in več podrobnosti lahko najdeš tukaj.

Kako se prijavim na Poletno univerzo?

Predpogoj za prijavo je, da si član AEGEE-ja. Če to še nisi, lahko postaneš tako, da kontaktiraš tajnico društva Pio Kovačič preko elektronske pošte pia.kovacic@aegee-maribor.si, se dogovoriš za termin, podpišeš pristopno izjavo ter plačaš letno članarino. V to ceno sta vključena udeležba in sodelovanje na vseh lokalnih in mednarodnih dogodkih, ki so organizirani znotraj društva AEGEE.

Ko je ta korak opravljen, dobiš uporabniško ime in geslo za intranet, s katerima se lahko prijaviš na Poletno univerzo. Ob prijavi je potrebno poslati tudi motivacijsko pismo, saj je število udeležencev za vsako Poletno univerzo omejeno in je potrebna selekcija, ki jo organizatorji opravijo s pomočjo motivacijskih pisem.

Rok za prijavo na Poletno univerzo je do srede, 2. 5. 2018.

Če si zainteresiran in želiš še več informacij, pa se lahko udeležiš informativnega sestanka o Poletnih univerzah, ki bo v četrtek, 29. 3. 2018 ob 17. uri v MMSM (Mestni mladinski svet Maribor, Trg revolucije 9). Na sestanku bo predstavljen potek prijave, nasveti za pisanje motivacijskega pisma, slišali pa boste tudi izkušnje članov, ki so se že udeležili Poletne univerze.

Udeležbo na sestanku lahko potrdiš na našem Facebook dogodku.

Se vidimo!

AEGEE-Maribor